Privacyverklaring

 

BLADEN&CO gebruikt persoonsgegevens om betalingen te kunnen afhandelen; te kunnen bellen of mailen als dit nodig is voor onze dienstverlening; diensten te kunnen uitvoeren in opdracht.

BLADEN&CO gaat uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ze zijn voor onze eigen bedrijfsvoering.

 

BLADEN&CO werkt bij de uitvoering van haar opdrachten met foto’s van personen. In beginsel gaat het om foto’s waarbij de fotograaf uitdrukkelijk om toestemming heeft gevraagd van de afgebeelde personen of om stockfoto’s waarbij de rechten zijn geregeld.

 

Mocht u van mening zijn dat door BLADEN&CO een beeld is gebruikt zonder dat daarvoor uw toestemming is gevraagd, neem dan contact op met bladen@bladen-co.nl.

 

BLADEN&CO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De gegevens in onze administratie bewaren we tenminste zeven jaar, want dat is wettelijk verplicht. Deze gegevens verwijderen we binnen een jaar na het verlopen van deze verplichting.

 

 

BLADEN&CO verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klanten. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

BLADEN&CO gebruikt op de site alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Dat doen we bijvoorbeeld om te zien hoeveel bezoekers onze website heeft en welke pagina’s veel worden bezocht. We kunnen niet zien wie de mensen zijn die deze pagina’s bezoeken.

 

BLADEN&CO neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn? Of zijn er aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met bladen@bladen-co.nl.

 

 

CONTACT