Contact

 

Contact is het magazine van AxionContinu. Optimisten in de ouderenzorg.

Het blad verschijnt vijfmaal per jaar en richt zich op medewerkers, cliënten en familie.

Een blad dus voor de hele ‘community’, met een mix aan onderwerpen.

Bladen&Co zit in de redactie.

 

website: www.axioncontinu.nl